The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'Au'

ပေါ - ပေါဇ - ပေါ့ - ပေါ့ဆ - ပေါ် ပေါ်က - ပေါ်ပ - ပေါ်အ ပျော့ ပျော် - ပျော်တ - ပျော်ဘ - ပြော ပြောက - ပြောပ - ပြော့ ဖော ဖော့ ဖော် - ဖော်ည - ဖော်မ - ဖျော့ ဖျော် ဖြော ဖြော် ဗော ဗော့ ဗော် ဗြော ဘော - ဘောဂ - ဘောဘ - ဘော့ ဘော် မော မော့ မော် - မော်က မော်ကွန်း - မော်စ - မော်တ မော်တော် - မော်တင် - မော်ဒ - မော်လ - မော်လီ - မျော မြော မြော့ မြော် မှော် မျှော မျှော့ မျှော် - မျှော်မ - ယော - ယောန ယောနိ - ရော - ရောဂါ - ရောဂါ တ - ရောဂါ ပ ရောဂါ ဖ - ရောစ - ရောမ ရောယ - ရော့ ရော် ရှော ရှော့ ရှော် လော လောက - လောက ဓ လောကန - လောက ဝ - လောကီ - လောကွတ် - လောဘ - လောလော - လော့ လော် လျော့ - လျော့န - လျော် လှော် လျှော လျှော့ - လျှော့တ - လျှော် ဝေါ သော (thau3) - သောမ - သော (dthau3) သော့ - သော့တ - သော့အ သော် (dthau2) သော် (thau2) သောဝ် ဟော - ဟောဒ - ဟောရ ဟောလ - ဟော့ ဟော် အော ဩ - ဩဇ - ဩဇာ တ ဩဇာ ထ - ဩဇာ အ ဩဓ - အော့ အော် - အော်ဂ - အော်ဒ - အော်ရ -
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.